I medierne

Oversigt over medieomtale af Tobaksproducenterne, samt klummer, pressemeddelelser og annoncer, vi selv er afsender på.

Splitter-grey-thin.png

Debatindlæg: Rygepolitik: Lad os starte med at håndhæve den nuværende lovgivning

Der, hvor der skal tages fat, er i detailhandlen. Den nuværende lovgivning om aldersgrænser skal overholdes, og det bidrager Tobaksproducenterne gerne til.

Læs hele indlægget

Berlingske / April 2018

Skal vi bremse unges tobaksforbrug, skal vi først og fremmest sørge for, at de ikke kan købe det. Det skriver direktør i Tobaksproducenterne, Maria Krüger Torp, i et debatindlæg i Berlingske. Indlægget kommer i kølvandet på udviklingen i den offentlige debat, hvor der fra flere sider argumenteres for, at unge i vores nabolande ryger mindre på grund af bl.a. en fordobling i cigaretafgiften. Dette er dog langt fra faktuelt korrekt, og derfor skriver Maria Krüger Torp i sit indlæg, at debatten er nødt til at foregå på et oplyst og faktuelt grundlag.

Splitter-grey-thin.png

DR: Illegale cigaretter

“Vi kan kun opfordre til, at man påbegynder en mere nøjagtig registrering. På den måde vil mørketal og udviklingen på det illegale marked træde frem i lyset.” Sådan lyder det fra Maria Krüger Torp, direktør i Tobaksproducenterne, til DR. Citatet er en kommentar til Rigspolitiets analyse af det illegale cigaretmarked i Danmark. Tobaksproducenterne mener, at analysen halter gevaldigt idet, den er baseret på et udtræk fra politiets system, som slet ikke registrerer beslaglagte cigaretter. Ergo kan man ikke konkludere noget som helst på baggrund af Rigspolitiets analyse, og derfor opfordrer Tobaksproducenterne til, at man i stedet påbegynder en nøje registrering, så omfanget af smuglercigaretter kan kortlægges. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er ligeledes utilfredse med konklusionerne i Rigspolitiets rapport.

Splitter-grey-thin.png

RITZAU: Detailhandlen skal overholde lovgivningen - det kan ikke være så svært

Direktør Maria Krüger Torp peger i et interview med Ritzau på, at det er et stort problem, at mindreårige kan købe tobak i detailhandlen. Hun mener, at detailhandlen skal lære deres ansatte at spørge om legitimation i butikkerne, som loven foreskriver det i stedet for at fjerne eller gemme tobakken væk. 

Vi undrer os over, at man i stedet for at håndhæve den nuværende lovgivning begynder med andre finurligheder, siger Maria Krüger Torp.

 

Splitter-grey-thin.png

Smart ID: kampagne for nyt digitalt billede-id til unge

Sammen med blandt andre Dansk Erhverv, COOP, Dansk Supermarked, Danske Spil og en række andre aktører, introducerede Tobaksproducenterne i maj 2017 en stor kampagne i forbindelse med lanceringen af Smart ID. Smart ID er en sikkerhedsgodkendt app, der kan bruges som gyldig billedlegitimation ved køb af blandt andet cigaretter. Udover en annoncekampagne i de landsdækkende aviser, har der været omtale af Smart ID i flere medier, herunder Berlingske Tidende, Politiken og DR.

Splitter-grey-thin.png

Børsen: Cigaretboss: Giv os højere afgifter for 1 mia.

Børsen bragte i september 2017 en række artikler med udgangspunkt i et forslag fremsat af Tobaksproducenterne: Øg afgiften på cigaretter med 1,8 % så den dermed også følger inflationen. Tobaksproducenterne arbejder for en fair og gennemskuelig udvikling i afgiften på cigaretter, da en fast årlig stigning vil skabe forudsigelighed for forbrugere, forhandlere, producenter og statskassen.

Som det fremgår af artiklen, har vi helt konkret foreslået, at cigaretafgiften bliver hævet med 1,8 pct. om året I første omgang fra 2018 til 2025, hvilket estimeres at give samlet 1 mia. kr. ekstra i statskassen frem mod 2025.

BØRSEN / September 2017

 

Splitter-grey-thin.png

DR: Indsatsen mod smuglercigaretter

DR lancerede i marts 2017 en omfattende dækning af problemet med smuglercigaretter i Danmark. Sagen lagde grund for en 21 Søndag-udsendelse, flere indslag i DR Nyhederne og en række artikler på dr.dk. Tobaksproducenterne arbejder for at sætte fokus på problemet med smuglercigaretter og for at sikre myndighedernes opbakning til indsatsen mod det illegale marked.

I Danmark bliver der solgt over 150 mio. illegale cigaretter årligt og minimum hver 10. cigaret, der bliver røget i EU er illegal.

DR / Marts 2017

DR / Marts 2017

 

Splitter-grey-thin.png

Politiken: Fat det nu - overhold loven, eller vi tager vores smøger fra jer

Politiken bragte i foråret 2017 et interview med Maria Krüger Torp om Tobaksproducenternes holdning til salg af cigaretter til mindreårige: Vi kan ikke acceptere, at vores produkter bliver solgt til børn.

Der er brug for håndhævelse, understreger direktør Maria Krüger Torp.

POLITIKEN / April 2017

Splitter-grey-thin.png

NB Bladet: Lovlige produkter bør behandles som sådan

Klumme af direktør Maria Krüger Torp i NB Bladet, branchebladet for convenience, kiosker og specialbutikker. Klummen understreger, at cigaretter er et lovligt produkt, som fortjener effektiv og fair regulering. Symbolske og omfangsrige tiltag har typisk ingen effekt og det er forfejlet at tro, at man ved at fjerne logoerne fra pakkerne eller gemme cigaretterne væk i et baglokale, kan få folk til at holde op med at ryge.

“Skal vi forhindre rygning hos børn og unge, er vi nødt til at sætte ind med en effektiv indsats i forhold til at overholde aldersgrænserne ved salg. Desuden skal vi fortsætte oplysningskampagnerne. Det er vejen frem,” lyder det blandt andet.

NB Bladet / December 2017

Splitter-grey-thin.png

DSK: Tobakken tager ansvar

I et interview med De Samvirkende Købmænd giver direktør for Tobaksproducenterne, Maria Krüger Torp, sit bud på, hvordan regeringens mål om, at ingen børn og unge skal ryge i 2030 kan nås. “Det er et produkt til voksne, og man skal være gammel nok til at forstå de sundhedsmæssige risici. Derfor er det helt afgørende, at lovgivningen bliver håndhævet i dagligvarehandlen,”

lyder det blandt andet i artiklen. Artiklen henviser også til Smart ID, som både Tobaksproducenterne og DSK har lanceret sammen med en række øvrige aktører bl.a. Danske Spil, Bryggeriforeningen og Dansk Erhverv.

De Samvirkende Købmænd / Juni 2017

Splitter-grey-thin.png

NB Bladet: Vi skal leve op til vores ansvar

Klumme af direktør Maria Krüger Torp i NB Bladet, branchebladet for convenience, kiosker og specialbutikker. Klummen stiller skarpt på det problem, at alt for få forhandlere af aldersbegrænsede produkter spørger efter ID i salgssituationen.

“At sælge tobak til børn er lige så alvorligt som at tage af kassen. Det er utilgiveligt, og det skal stoppe nu,” skriver Maria Krüger Torp blandt andet.

NB BLADET / Juni 2017

Splitter-grey-thin.png

NB Bladet: Rygning er forbeholdt voksne

Klumme af direktør Maria Krüger Torp i NB Bladet, branchebladet for convenience, kiosker og specialbutikker. I klummen bliver det understreget, at rygning er et voksenvalg og forbeholdt voksne,

der kender og forstår de risici, der er forbundet med at ryge. Der bliver samtidig henvist til den nye Smart ID app.

NB BLADET / Januar 2017

Splitter-grey-thin.png

Pressemeddelelse: Nyt samarbejde mellem myndigheder og tobaksbranchen...

Tobaksproducenterne udsendte i november 2015 en pressemeddelelse ang. et nyt indgået samarbejde med SKAT og tobaksvirksomheder.

Samarbejdet skal blandt andet fokusere på at dele viden og

 

efterretninger om forsendelser af smuglercigaretter, smuglermetoder, samt inddragelse af best practice-erfaringer fra lignende tiltag i udlandet. Målet er, at færre smuglercigaretter kommer til Danmark. 

Pressemeddelelse / November 2015