LInks

Splitter-grey-thin.png

EFFEKTER AF HÆVEDE AFGIFTER PÅ CIGARETTER

Copenhagen Economics: tobaksproducenterne/cigaretafgifter

Splitter-grey-thin.png

Lovgivning på tobaksområdet

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk/sundhed-og-livsstil/tobak/lovgivning

Tobaksafgiftsloven 2018

Skatteministeriet: www.skm.dk/tobaksafgiftsloven

Splitter-grey-thin.png

Lov om elektroniske cigaretter

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Markedsføringsloven (Kapitel 4)

Forbud mod at markedsføre visse tobaksvarer m.v. www.retsinformation.dk

Splitter-grey-thin.png

Tobaksproduktdirektivet

Europa Kommissionen: www.europa.eu/health/tobacco

WHO rammekonvention om tobakskontrol 2003 

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Splitter-grey-thin.png

Priser og beskatning 2017 

Europa Kommissionen: ec.europa.eu/taxation

Undersøgelse af EU-borgernes holdning til tobaksprodukter og e-cigaretter 2017 

Europa Komissionen: ec.europa.eu/commfrontoffice

Splitter-grey-thin.png

Statistik over tobaksforbrug i EU 2014 

Eurostat: ec.europa.eu/eurostat

Rapport om den globale tobaksepidemi 2017 

WHO: www.who.int

Splitter-grey-thin.png

Status over grænsehandel 2017 

Skatteministeriet: www.skm.dk

Projekt SUN 2016 resultater: Det illegal tobaksmarked 

KPMG: www.kpmg.com/illicit-cigarette-market

Splitter-grey-thin.png

Partnerskab om salg af tobak til ungE

Sundheds- og Ældreministeriet: www.sum.dk/salg-tobak-til-unge

Smart ID:

Det Digitale Billede-ID til unge: www.smart-id.dk