POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 

Q&A med direktør for Tobaksproducenterne, Maria Krüger Torp. 

Splitter-grey-thin.png

Hvordan arbejder du med politisk interessevaretagelse? 

”En af de store fordele ved at arbejde med globale virksomheder er, at det er muligt at høste viden fra alle verdenshjørner. Det er en meget central del af mit arbejde. Vi indhenter erfaringer, analyser og fakta fra særligt andre europæiske lande.

Al denne viden benytter jeg i den politiske interessevaretagelse og ser det som min primære opgave at oplyse og nuancere debatten med denne indsigt. Jeg arbejder udelukkende faktabaseret, og alt hvad jeg har af notater, input og ideer er baseret udelukkende på viden og erfaringer blandt andet fra andre lande.”

Splitter-grey-thin.png

Hvad er det så, du gør helt konkret?

”Jeg har løbende kontakt med relevante myndigheder om igangværende processer, jeg fungerer som koordinator ml. mine medlemsvirksomheder, andre organisationer og samarbejdspartnere, og jeg tager møder på Christiansborg eller hos relevante styrelser angående ny lovgivning.

Tobaksbranchen er den mest regulerede af alle, hvilket gør, at der er meget koordinering, mange krav vi skal leve op til, og masser af afrapportering. Det betyder også, at der er en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed. Alt hvad jeg siger, skal kunne bestå et faktatjek.”

Splitter-grey-thin.png

Kan du forstå, hvis nogen tror, at det er din fornemmeste opgave at få flere til at ryge? 

”Det kan jeg godt. Min branche har jo en forhistorie, der gør, at mange tror, at vi ikke er til at stole på. Det er min opgave at bevise, at vi er troværdige. For det er vi. Og det gør jeg ved at basere alt mit arbejde på officielle tal, fakta og konkrete erfaringer. Min primære opgave som direktør for Tobaksproducenterne er at bidrage med den viden, som mine medlemmer repræsenterer.

Det er altså mere end 100 års erfaring. Jeg forsøger på det grundlag at bidrage med løsninger og muligheder via mit møde med offentligheden og beslutningstagerne. Hos Tobaksproducenterne ved vi godt, at der i fremtiden kommer mere regulering, men vi forsøger naturligvis at give vores besyv med på vejen ved at oplyse om eventuelle konsekvenser og muligheder.”

Splitter-grey-thin.png

Så du forsøger ikke at stoppe al lovgivning på dit område? 

”Slet ikke. Cigaretter er et sundhedsskadeligt produkt, og derfor er det naturligt, at der løbende kommer mere og mere regulering. 

 

Det, jeg gør, er at bidrage med viden til debatten, når der diskuteres ny lovgivning på området, og det er klart, at der ind imellem findes nogle forslag derude i den politiske debat, som vi uden tvivl mener skyder langt over målet.

Splitter-grey-thin.png

Hvad er det for noget lovgivning, I mener, skyder over målet?

”Der har igennem længere tid været en politisk diskussion om, at man skal gemme tobakken væk i butikkerne og fjerne muligheden vores varemærker på standardiserede pakker. Her er der tale om to forslag, der skyder langt over målet, og det siger jeg, fordi effekterne af sådanne tiltag er mikroskopiske.

Det er ikke noget, der rykker noget. Det drejer sig om at forhindre mindreårige i at ryge, og det fokus skal man holde fast i i stedet for at genere både detailhandlen og virksomhederne ved at indføre lovgivning, der er baseret på følelser og ikke fakta.”

Splitter-grey-thin.png

Siger du ikke bare det, fordi det koster jer penge, hvis den lovgivning bliver indført? 

”Det er klart, at det vil være en omkostning for mine medlemsvirksomheder og for detailhandlen. Denne form for regulering resulterer i downtrading. Det betyder, at der ikke sker et fald i antallet af rygere. De køber bare de billige cigaretter i stedet for, og det koster naturligvis på bundlinjen. Vi bakker 100 pct. op om, at mindreårige ikke skal ryge.

Det er helt uacceptabelt. Vores produkter er kun til voksne. Der findes også en lovgivning i Danmark, der siger, at det er forbudt at sælge tobak til mindreårige. Når der allerede findes en lovgivning på området, så er det vores klare holdning, at vi alle sammen skal samarbejde om, at den bliver håndhævet i butikkerne, i stedet for at forsøge at indføre ny lovgivning, der ikke løser problemet.”

Splitter-grey-thin.png

Hvordan oplever du så at blive modtaget som tobakslobbyist?

”Det er klart, at der er mange, der har nogle forudindtagede holdninger til mig, men jeg har aldrig oplevet noget negativt. Tværtimod oplever jeg imødekommenhed og interesse. Folk bliver ofte overraskede. 

 

Særligt fordi hele debatten om tobak og rygning langt henad vejen er fyldt med myter og røverhistorier, og når jeg så deler viden og erfaringer fra andre lande eller fra EU, så vil mange faktisk gerne høre mere. Der er ikke nogen spørgsmål, jeg ikke vil svare på, og den åbenhed og ærlighed bliver vel modtaget.”